تقلید – داستانی از مرحوم آیت الله سید علی قاضی

داستانی از آیت الله سید علی قاضی رحمت الله علیه :

حضرت آیت الله سید علی قاضی

حضرت آیت الله سید علی قاضی

 

آقاى سید ھاشم ھندى (رضوى) نقل كرد:

 

يكى از سادات محترم ھند به نام سید على نقى ھندى، از ھند براى تحصیل علوم دينیّه به

نجف اشرف مى آيد و در آن وقت مقارن مى شود با فوت مرحوم آقا سید محمد كاظم يزدى،

و سپس آقاى میرزا محمد تقى شیرازى، و مى بیند كه رساله ھاى بسیارى طبع شده است

و از طرف افراد بسیارى و طلاّب، آن رساله ھا را در ھنگام خروج مردم از صحن كربلا به مردم

مجّانى مى داده اند و در اعطاى آن تنافس مى نمودند. با ديدن اين منظره آقا سید على نقى

دچار اشكال و شبھه مى گردد و امر تقلید براى او سخت مى گردد و نمى داند كه از چه

شخصى تقلید كند؟ بالاخره با خود قرار مى گذارد كه به حضرت امام عصر عجّل االله تعالى

فرجه متوسل گردد و براى حلّ مشكل از ايشان راھنمايى بخواھد كه شخصى را براى

تقلید او معرفى كنند. و براى اين مھمّ با خود قرار مى گذارد كه يك اربعین در مسجد

سھله اقامت كند و به عبادت مشغول باشد تا كشف مطلب شود؛ ھنوز چھل روز به پايان

نرسیده بود كه ناگاه ديد يك نورى بسیار قوّى در مقام حضرت حجّت ارواحنا فداه ظاھر شد

كه آن نور، نور امام زمان بود و آن نور اشاره كرد كه به سیّدى كه تنھا در مقام نشسته بود

و گفت: از اين سیّد تقلید كن! سید على نقى نگاه كرد و ديد اين سید آقاى حاج میرزا على

آقاى قاضى ھستند، و آن نور ناپديد شد. ولى مى گويد با خود گفتم: اين معرّفى اين سیّد

به من بود، و اين تنھا كافى نیست. بايد خود اين سیّد ھم نزد من بیايد و بگويد: حضرت امام

زمان امر تقلید تو را به من ارجاع نمودند. و لذا از مسجد سھله بیرون آمدم و به مسجد كوفه

درآمدم و در آنجا معتكف شدم تا زمانى كه اين امر تحقق يابد و حضرت ولى عصر به آن سیّد

بگويند: برو نزد سید على نقى و او را از اين امر مطّلع گردان! يك روز كه در مسجد كوفه نشسته

بودم مرحوم قاضى به نزد من آمد و فرمود: در احكام دين ھرچه مى خواھى از من بپرس و

بدان عمل كن! ولى اين قضیه را نزد احدى فاش مساز! سید على نقى مى گفت: از آن به بعد

من از آن سید تقلید مى كردم و ھر مسئله اى پیش مى آمد از او مى پرسیدم تا زمانى كه

مرحوم قاضى فوت كرد. از آن به بعد نسبت به ھر مسئله اى كه پیش مى آيد و من حكمش

را نمى دانم در خواب مرحوم سید علی قاضی به سراغ من مى آيد و حكم آن را به من مى فرمايد

 

»صحبوا الدّنیا بأبدان ارواحھا معلّقة بالمحلّ الأعلى«

 

برگرفته از کتاب : آیت الحق

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 16 =