احکام شرعی تقلب

احکام شرعی تقلب در امتحانات مدارس ، دانشگاهها و …...

احکام شرعی تقلب متاسفانه عده از دانش آموزان و دانشجویان در مدارس و دانشگاهها هنگام امتحانات ، به دلیل کم درس خواندن یا نیاز به نمره بالا اقدام به تقلب به روشهای مختلف می نمایند . در این بخش نظر مراجع...